Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


Index page for Polish translation. This guide has been converted to markdown format from Paweł Cholewiński’s translation work, and split into separate pages.

Updated my email address here in the translation provided. Moved the ‘information’ heading from Paweł Cholewiński’s translation to this wiki (changes by dev1fanboy).

Upgrade-Install-Devuan Polish

Tłumaczenie polsko Paul Cholewiński

Informacja

Należy zastąpić „” zgodnie z upodobaniem przez „nano” lub „vi”.

Zawartość

Przygotowanie do instalacji Devuana

Minimalistyczna instalacja

Aktualizacja do Devuana

Minimalistyczna konfiguracja Devuana

Instalacja rdzenia xorg

Minimalna instalacja XFCE

Devuan bez D-Bus

Lista niezależnego oprogramowania od D-Bus w Devuanie

Zasób opiekunów Devuana

Lista opcjonalnych pakietów dla Devuana

Lista dystrybucji bazujących na Devuanie

Wkład własny

Można informować autora jeśli jakiś zasób powinien być dodany - devuanfanboy at use dot startmail dot com.


This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.