Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Zasób opiekunów Devuana

Jest to nieoficjalny zasób dla opiekunów Devuana. To nie jest przewodnik a zwykły zasób gdzie mogą trafiać pewne informacje.

Pakiety, które potrzebują importu do Devuana

Nieoficjalna lista pakietów, które nie mają opiekunów a z których należy usunąć zależności systemd w procesie budowania (zazwyczaj debian/rules) i zależności (zazwyczaj debian/control). Lista zbudowana w oparciu o pakiety, które zależą od libsystemd0 i nie mają projektu w serwisie gitlab Devuana.

Proszę informować o nieścisłościach lub innych pakietach, które powinny należeć do tej listy.

Zasoby opiekunów Devuana

Maintainers Wiki

Devuan lintian profile (zalecany do instalacji)

Devuan packages

Systemd bits issue

Ogólne informacje

Debian New Maintainers guide

Debian Policy Manual

git - the simple guide

Git for beginners: The definitive practical guide

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.