Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Instalacja rdzenia xorg

Ten fragment opisuje jak wykonać minimalną instalację xorg i pewne opcjonalne konfiguracje Najpierw należy zalogować się na konsoli jako root używając hasła podanego podczas instalacji. Następnie należy zainstalować minimalny zbiór pakietów potrzebnych dla xorg.

root@devuan:~# apt-get install xserver-xorg-video-dummy xserver-xorg-input-void xserver-xorg-core xinit x11-xserver-utils

Należy zauważyć, że pakiety void input i dummy video nie funkcjonują jako sterowniki ale pozwalają xorg być zainstalowanym bez sterowników - ma to na celu uniknięcie instalacji niepotrzebnych sterowników. W dalszej części instrukcji zostaną zainstalowane tylko niezbędne sterowniki.

Instalacja sterowników

Należy zainstalować sterowniki dla wybranego sprzętu.

Sterowniki dla popularnego sprzętu to: * xserver-xorg-video-intel (intel) * xserver-xorg-video-nouveau (nvidia) * xserver-xorg-video-openchrome (via) * xserver-xorg-video-radeon (amd) * xserver-xorg-video-vesa (uniwersalny sterownik)

Dla przykładu w celu instalacji sterownika dla amd należy zainstalować sterownik radeon.

root@devuan:~# apt-get install xserver-xorg-video-radeon

Jeśli nie wiadomo jaki sterownik wybrać można tymczasowo zainstalować sterownik vesa. Będzie on działał ze sprzętem zgodnym z VESA i będzie pomocny do użycia w przypadku nieprawidłowej konfiguracji innego sterownika.

root@devuan:~# apt-get install xserver-xorg-video-vesa

Dla sprzętu nie wymienionego powyżej można przeszukać repozytorium aby znaleźć prawidłowy sterownik.

root@devuan:~# apt-cache search xserver-xorg-video-.* | pager

Instalacja sterowników urządzeń wejściowych

Od kiedy jest zależnością dla xserver-xorg nie można usunąć sterownika evdev. Na szczęście evdev jest zunifikowanym sterownikiem współpracującym z większością urządzeń wejściowych. Oznacza to, że nie trzeba przechodzić tego punktu konfiguracji dopóki nie ma takiej potrzeby. Jeśli mysz i klawiatura są już skonfigurowane można zainstalować te sterowniki osobno jeśli jest to pożądane.

root@devuan:~# apt-get install xserver-xorg-input-mouse xserver-xorg-input-kbd

Dla panelu dotykowego należy zainstalować sterownik synaptics oprócz sterownika klawiatury.

root@devuan:~# apt-get install xserver-xorg-input-synaptics

Jeśli potrzebny jest inny sterownik urządzenia wejściowego można przeszukać repozytorium:

root@devuan:~# apt-cache search xserver-xorg-input-.* | pager

Instalacja dodatków

Rekomendowana jest instalacja podstawowych fontów dla xorg.

root@devuan:~# apt-get install xfonts-100dpi xfonts-75dpi xfonts-base xfonts-scalable

Można włączyć wsparcie dla mesa opengl w przypadku korzystania z wolnego oprogramowania w szczególności dla gier używających opengl.

root@devuan:~# apt-get install libgl1-mesa-dri mesa-utils

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.