Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Aktualizacja do Devuana

Jeśli istnieje potrzeba instalacji Devuana z nośników CD, DVD lub USB należy przeczytać punkt „Przygotowanie do instalacji Devuana”. Ten dokument określa jak zaktualizować system do Devuana Jessie z Debiana Wheezy lub migrować z Debiana Jessie, włączając sysvinit i instalację środowiska XFCE.

Należy zauważyć, że nie zalecana jest aktualizacja do wersji testowej lub niestabilnej. Jeśli mimo to użytkownik decyduje się do migracji do jednej z tych gałęzi powinien zdawać sobie sprawę co robi i być przygotowanym do reakcji na problemy, które się pojawią.

Wspierane architektury

W chwili pisania tego dokumentu można dokonać aktualizacji dla następujących architektur.

Docelowe gałęzie

Wszystkie gałęzie są wspierane dla aktualizacji i migracji z Debian Wheezy i nowszych.

Aktualizacja do Devuan

Należy uzyskać dostęp do konta root w terminalu i wprowadzić hasło standardowego użytkownika kiedy system o to poprosi.

user@debian:~$ sudo -s

Należy skonfigurować repozytoria Devuan-a jako źródła pakietów.

root@debian:~# <edytor> /etc/apt/sources.list

Zakomentuj wszystkie linie w pliku sources.list i dodaj repozytoria Devuana. Nie jest zalecane używanie repozytoriów jessie-backports jako że nie są przystosowane do Devuana. W celu migracji do nowszych niestabilnych gałęzi dystrybucji zastąp jessie przez ascii lub ceres.

deb http://auto.mirror.devuan.org/merged jessie main deb http://auto.mirror.devuan.org/merged jessie-updates main deb http://auto.mirror.devuan.org/merged jessie-security main

W celu pobrania pakietów z repozytorium Debiana należy zaktualizować o nich informacje używając apt-get i instalując klucze Devuana.

root@debian:~# apt-get update && apt-get install devuan-keyring -y

Należy zaktualizować informacje o pakietach jeszcze raz – pakiety będą odtąd uwierzytelniane.

root@debian:~# apt-get update -y

W celu sfinalizowania aktualizacji należy wykonać:

root@debian:~# apt-get dist-upgrade

Instalacja środowiska graficznego

Rekomendowana jest instalacja XFCE – domyślnego środowiska graficznego dla Devuana.

root@devuan:~# apt-get install xfce4

Instalacja menedżera sesji slim jest również rekomendowana.

root@devuan:~# apt-get install slim

Jeśli pozostały jakiekolwiek komponenty systemd można je teraz bezpiecznie usunąć. Jeśli używane jest środowisko graficzne zależne od systemd, menedżer sesji może zostać odinstalowany i zakłócić działanie sesji X. Należy więc zachować czujność przed potwierdzaniem poleceń.

root@devuan:~# apt-get purge systemd-shim libsystemd0

Jeśli menedżer sesji slim jest zainstalowany uruchomi się przy starcie systemu, ale można go już teraz wystartować gdy jest się zalogowanym w konsoli na koncie root.

root@devuan:~# /etc/init.d/slim start

Prace końcowe

Gdy aktualizacja jest zakończona i środowisko graficzne jest zainstalowane rekomendowane jest usunięcie niewykorzystywanych pakietów pozostałych po instalacji Debiana.

root@devuan:~# apt-get autoremove --purge

Jest to również dobry czas na odzyskanie przestrzeni dyskowej przez usunięcie pakietów cache apt, które nie są już zainstalowane w systemie.

root@devuan:~# apt-get autoclean

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.