Devuan GNU+Linux is a free software operating system for your computer. Free software means you are free to use, copy and distribute, study, change the software, and share your modifications with the community.


A conversion of Paweł Cholewiński’s translation work into the markdown format (dev1fanboy).

Przygotowanie do instalacji Devuana

Zapis obrazu na nośnik

Wszystkie obrazy Devuana i Debiana są hybrydowymi obrazami ISO i mogą być zapisane na nośnik USB za pomocą narzędzia dd.

dd if=filename.iso of=/dev/sdX

Należy zastąpić X literą dysku na który ma być zapisany obraz.

Można też zapisać obraz na dysk DVD lub CD.

wodim dev=/dev/sr0 -eject filename.iso

Konfiguracja BIOS-u w celu uruchamiania z nośnika CD lub USB

Ze względu na to, że jest wiele rodzajów BIOS-ów nie sposób ich wszystkich opisać dlatego przedstawione zostaną pewne ogólne wskazówki.

Aby uruchomić konfigurację biosu naciśnij po uruchomieniu komputera F2 lub DEL.

Po uruchomieniu konfiguracji BIOS-u trzeba znaleźć i zmienić kolejność uruchamiania napędów tak aby napęd USB był uruchamiany jako pierwszy, DVD/CD drugi a dysk twardy trzeci.

Nowoczesne BIOS-y dają możliwość nadpisania kolejności uruchamiania napędów podczas uruchamiania komputera. Jest to zazwyczaj osiągane przez naciśnięcie przycisku F8 lub F12 tuż po włączeniu komputera.

Instrukcja instalacji

Strona wiki the friends of Devuan posiada instrukcję instalacji, którą można wykorzystać jako pomoc podczas instalacji Devuana.

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International [CC BY-SA 4.0] license. All trademarks are the property of their respective owners. Please note that this work is provided “AS IS” and comes with absolutely NO warranty.